CS:GO

PG Way Trnava Major 2017 sľubuje veľa napínavých zápasov aj v hre Counter Strike! Chceš byť ich súčasťou? Tak neváhaj a čítaj viac..

PG Way Trnava Major 2017 promises lots of exciting matches in Counter Strike! Would you like to take part? Don´t hesitate and read...

 

Kapacita : 64 tímov

Capacity : 64 teams

Vstupné: 16€/ hráč predpredaj aj hráč na mieste  

Entry Fee: 16€/ player pre-sale aswell as player on site    

 

Typ turnaja: BYOC

Type of tournament: BYOC  

 

 

 

 

Hlavný turnaj prize pool:
Main tournament prize pool:

Celková výška : 4600€ + vecné ceny

Summary prize pool: 4600€ + material prices

   

Main tournament
1.st 2 000,00 €
2.nd 1 000,00 €
3.rd 450,00 €
4.th 250,00 €
5.th 200,00 €
6.th 200,00 €
7.th 150,00 €
8.th 150,00 €
9.th 100,00 €
10.th 100,00 €

   

  

 

 Formát Turnaja: 

- Skupinová fáza: 8 skupín po 8 tímov

- Playoff - Double Elimination bracket pre 16 tímov

- Tímy ktoré vypadnú v základnej skupine automaticky padajú do doprovodného turnaja o vecné ceny + 500€ 1. miesto.

- Hracie dni 11.8. - 13.8. ( presné časy budú zverejnené neskôr)

 Tournament format:

- Group stage: 8 groups by 8 teams

- Playoff - Double elimination bracket for 16 teams

- Teams which are knocked out in group stage are automaticly transfered to the additional tournament for material prices and 500€ for 1st place.

- Game days 11.8 - 13.8. (times will be announced later)

 

Pravidlá turnaja:

Default ESL tournament rules 

 

1. Formát zápasov

1.1. Zápas sa hrá formou 5 na 5 hráčov. Minimálny počet hráčov v každom z tímov, ktorý je nutný k zahájeniu zápasu, je 4. Minimálny počet hráčov, v ktorom je možné zápas odohrať je 3.

1.2. Pokiaľ sa súper nedostaví do 15 minút po jeho oficiálnom začiatku, bude zápas skontumovaný v prospech tímu, ktorý sa dostavil. Kontumácie sú vo formáte 1-0.

1.3. Hrá sa systémom mr15 na jednu mapu. Tzn. po 15tich kolách si tímy vymenia strany. Zápas sa “nedohráva” – nie je nutné odohrať všetkých 30 kôl. Turnaj má formu Best of 1 v celom priebehu. Výnimkou je iba grandfinále ktoré sa hrá formou Best of 3.

1.4. V prípade remízy (15-15) sa predlžuje (MR3, startmoney 10,000)

2. Povinnosti hráčov a obmedzenia

2.1. Každý hráč musí mať registrované svoje STEAM ID

2.2. Na zápas smú nastúpiť len hráči, ktorí nie sú blokovaní (zaBANovaný atď.)

2.3. Oficiálne súpisky tímov vychádzajú zo súpisky uvedené pri registrácii na turnaj (výnimka host dopredu odkomunikovaný s adminmi a kapitánom druhého tímu)

2.4. Každý hráč je povinný mať pri oficiálnom zápase zhodné STEAM ID s hodnotou, ktorú má uvedenú vo svojom web profile.

2.5. Pokiaľ má užívateľ podanú žiadosť o zmenu STEAM ID a tá sa mu nezhoduje s profilom, požiada admina o udelenie výnimky. V prípade zle vyplneného ID rozhoduje admin individuálne.

2.6. Výsledky zápasov sa automaticky ťahajú zo serveru. Kapitán tímu má povinnosť nahrávať screenshoty k zápasom (rcon status a screenshoty strán) v prípade protestov, preto dôrazne doporučujeme robiť screenshoty.

2.7. Hráč je povinný rešpektovať rozhodnutie admina, hoci sa hráčom môže zdať akokoľvek nezmyselné. Porušenie tohto pravidla môže viesť k vylúčeniu zo súťaže. (Záleží na adminovi).

3. Smurfing a hosťovanie

3.1. Smurfing – hráč sa vydáva za iného konkrétneho hráča (využíva jeho prezývku popr. STEAM ID)

3.2. Hosťovanie – hráč hrá pod svojím STEAM ID, avšak hrá za tím, v ktorom nie je vedený ako hráč.

3.3. Ako Smurfing, tak hosťovanie je ZAKÁZANÉ. Pri podaní sťažnosti využije admin všetky dostupné prostriedky na overenie totožnosti hráčov.

4. Dema a screenshoty

4.1. Každý hráč je povinný nahrávať in-eye demo (do konzoly: record “nazov_dema”)

4.2. Súper si smie vyžiadať demo maximálne od troch hráčov súperovho tímu a tí ich musia poskytnúť 10 min. po odohraní zápasu (pokiaľ nie je adminom stanovené inak).

4.3. NIE JE možné miesto in-eyes dem používať SourceTV dema. V každom jednom prípade sú vyžadovaná in-eyes demá od všetkých hráčov.

4.4. Kapitán každého tímu v priebehu zápasu urobí screenshoty výsledku oboch strán + status screenshot ( “status” do konzoly).

5. Servery

5.1. Hrá sa na stanovených serveroch alebo na vyhovujúcich tímových serveroch. Pokiaľ dôjde k výpadku servera, odohrá sa zvyšok zápasu na náhradnom serveri podľa dohody zúčastnených strán(je potrebna dohoda s adminom a ručné zadávanie zápasov). Pokiaľ dôjde k pádu do 3. odohraného kola od začiatku strany, bude sa daná strana opakovať celá. Pokiaľ dôjde k pádu po tejto dobe (v 4. kole a ďalej), bude sa pokračovať, odohrajú sa teda zostávajúce kolá a obidva výsledky sa sčítajú – na finančné nezrovnalosti (pokračovanie na novom serveri začína reštartom s defaultným peniazmi) sa nebude brať ohľad. V tomto prípade bude použité startmoney 5000 (mp_startmoney 5000).

5.2. Pri výpadku hráčov sa hra pauzuje na konci kola, prípadne v dobe freezetime (nakupovacie doba). Každý tím má právo na pauzy v celkovej úhrnnej dobe 5 minút.

de_nuke

de_inferno

de_mirage 

de_cache 

de_cbble 

de_overpass 

de_train

7. Zákazy

7.1. Je zakázané akékoľvek používanie externého programu, ktorý mení vlastnosti hry, a alebo zvýhodňuje hráčov oproti ostatným. To zahŕňa aj úpravu v ovládačoch grafiky.

7.2. Je zakázané používať vlastné modely hráčov / zbraní

7.3. Pri kniferounde môže hráč využiť iba nôž.

7.4. Je zakázané využívanie bugov hry.

7.5. Každý hráč musí mať povinne nastavené raty na hodnoty 128/128/128000, pokiaľ súper povolí iné hodnoty, je možné zápas odohrať s nižšími hodnotami.

7.6. Je zakázané wall-bugovanie.

8. Nepovolené pozície

Je zakázané využívať bugov a chýb máp, kde sa hráč nedostane legálnou cestou (vysadením od spoluhráča).

9. Admini a tresty

9.1. Admin má právo sledovať priebeh zápasu zo spectator modu priamo na serveri. Jeho totožnosť si overte pomocou Steam ID v profile admina.

9.2. O udelení trestu rozhoduje admin danej súťaže na základe zdokumentovaných dôkazov. Tým môže byť screenshot, GOTV, in-eye demo alebo log servera. Medzi dôkazy nepatrí log z ICQ ani iné dokumenty, ktoré možno ľahko falšovať (screen zo servera bez tabuľky).

9.3. Admin môže tímu udeliť výnimočný trest, prípadne tím vylúčiť zo súťaže. Trest je udeľovaný napr. Pri opakovaných prehrešeniach, závažných previneniach alebo neuposlúchnutie výzvy admina. Admin má tiež právo rozhodovať o výške trestov individuálne.

9.4. Kontumácia zápasu (môže byť riešené inak podľa rozhodnutia admina) 

9.4.1. Jeden a viac nepovolených hostí v zápase 

9.4.2. Smurfing (+ prípadné vyradenie zo súťaže / ban hráča) 

9.4.3. Cheating (+ ban hráča) 

9.4.4. Podvod s GOTV (napríklad delay 0s) 

9.4.5. Nedodanie in-eye dema (+ ban hráča podľa rozhodnutia admina) 

9.4.6. Nepovolené reštartovaní mapy / zápasu po jeho začatí 

9.4.7. Nešportové správanie, hrubé porušenie pravidiel(záleží na rozhodnutí admina)

9.5. Trest odpočítania troch kôl (môže byť riešené inak podľa rozhodnutia admina) 

9.5.1. Opakované pozastavenie zápasu mimo stanovenej doby 

9.5.2. Využitie bugov hry (tu môže nastať aj kontumácia prípadne ban hráča) 

9.5.3. Nepovolený defuse

9.7. Proti rozhodnutiu admina sa možno odvolať k hlavnému adminovi. Proti rozhodnuti hlavného admina CS:GO sa nedá odvolať.

9.8. V prípade podozrenia z cheatovania musí dodať kapitán tímu, ktorý sa odvoláva, demo hráča s časmi ktoré si myslí že sú dôkazom cheatu (tzv. časovanie, timestamps). Tresty v prípade cheatingu sa budú riešit až po ukončení turnaja.

10. Admin tím si vyhradzuje právo na úpravu pravidiel počas celého konania turnaja.

Contact

Organizer PGWay OZ.
IČO 50360167
E-mail info@pgway.net
Phone +421 950 759 981
Venue Mestská športová hala,
Rybníková 576/15,
917 01, Trnava